Oferujemy transport do 12 ton:transport

  • kruszyw budowlanych,
  • piasku,
  • ziemi
  • wywóz: gruzu, śmieci, ziemi, itp.

Działamy w promieniu 30 km od Sobótki k/Wrocławia.

ziemia

Kontakt telefoniczny w  sprawie transportu: (+48) 607 483 343